Inflatie is killing us softly.

Auteur: Bart De Sutter
Topic: Beleggingen

We zitten op zijn zachtst gezegd in rare tijden: nu we dachten met ons vaccin van dat hardnekkige virus af te zijn grijpt omikron nog sneller om zich heen. We krijgen elke dag de cijfers te zien en kunnen volgen hoe de toestand is. Misschien niet leuk om te horen, maar we kunnen het wél volgen. Maar er is in alle stilte nog een sluipmoordenaar aan het werk…

Uw spaarrekening wordt nu écht een probleem.

Op de middelbare school hebben we allemaal geleerd wat inflatie betekent: ons geld wordt minder waard. In normale tijden is men het er over eens dat een ‘gezond’ niveau van inflatie altijd rond de 2% zou moeten liggen, in combinatie met een normale groei van een economie. Toegegeven, we kunnen vandaag een ernstig debat voeren over wat nog als normaal te omschrijven valt, maar 5,6 % is natuurlijk wel een heel sterke ontwaarding, dat zal niemand ontkennen.

Wat zijn de gevolgen voor uw vermogen?

Het gevolg voor ons vermogen is even simpel als duidelijk: als ons geld minder waard wordt, kunnen we met datzelfde geld minder kopen.

Je moet geen econoom zijn om door te hebben dat als we hetzelfde willen kunnen blijven kopen, we zullen moeten zorgen dat we ook meer inkomsten zullen genereren. En laat nu net daar het probleem zitten bij het klassieke spaarboekje : met een rente van 0,11% komen we zelfs in een ‘normale’ economische situatie al een serieus stuk tekort. Laat staan dat we een inflatie van 5,6% kunnen opvangen.

Wat kunnen we doen?

Het wordt meer dan ooit duidelijk dat we zullen met z’n allen moeten bewegen met onze centen, weg van het spaarboekje. Maar in diezelfde les economie van destijds hebben we ook ooit geleerd dat er een ‘ijzeren spaarreserve’ moet zijn. Een buffer om onverwachte uitgaven op te vangen.

We zullen m.a.w. allemaal aan vermogensplanning moeten gaan doen. Duidelijker gaan definiëren wat het doel is van welke centen. Wij stellen bij nogal wat nieuwe klanten vast dat als we de vraag stellen welk doel ze met deze of gene belegging willen bereiken, ze het antwoord schuldig moeten blijven, of het niet echt meer weten. Vaakst gehoorde reactie: “omdat de bank het mij heeft aangeboden…”

Bij Octavio beginnen we altijd eerst met uw doelen duidelijk te definiëren op korte, middellange en lange termijn. Om een heel simpele reden: het doel van elk van die drie componenten is anders, en dus moet de invulling ook anders zijn.

Korte Termijn

Hier hebben we vandaag niet veel mogelijkheden behalve het spaarboekje, om de hierboven genoemde reden. De enige valabele reden om toch nog een spaarboekje te gebruiken is wanner de centen beschikbaar moeten blijven. Je hebt ze m.a.w. binnen het jaar nodig voor een grote uitgave, of ze maken deel uit van je buffer. Rendement is hier geen criterium wegens niet aanwezig.

Middellange termijn (2-5 jaar)

In dit deel van uw vermogen worden middelen ondergebracht die we niet onmiddellijk nodig hebben, maar ook niet te ver uit de buurt mogen zijn. Hier ligt de focus verdeeld: we moeten zorgen dat zolang we ze niet nodig hebben, de centen wel op niveau blijven. Anderzijds moeten ze ook beschikbaar blijven, als onze onderliggende plannen concreet worden. Hier passen dus enkel beleggingen die aan beide criteria voldoen: rendement in de buurt van inflatie en toch liquide blijven.

Lange termijn (> 5 jaar)

Hier worden centen geplaatst die we in principe een hele tijd niet nodig denken te hebben, wat ook duidelijk enkel kan wanneer we de korte en middellange termijn goed afgelijnd en ingevuld hebben. In dit deel speelt de beschikbaarheid een minder prominente rol: het doel is zoveel mogelijk rendement halen om te zorgen dat ons totaal vermogen niet minder waard wordt. Idealiter halen we hiermee dus best een stukje rendement boven inflatie.

CONCLUSIE

Er is meer dan ooit nood aan vermogensplanning. Definieer duidelijk het doel van elk van uw beleggingen en/of investeringen, en zorg dat je inflatie geen kans geeft. Een goed evenwicht is wel noodzakelijk, en daarom is het belang van het juiste product cruciaal. Stel bij elk voorstel de vraag: “wat moet dit doen voor mij?”.

Het spaarboekje moeten we daarbij misschien niet helemaal weggooien, maar wel tot een absoluut minimum beperken. Bewegen is gezond, ook voor uw centen.

 

Extra read:

https://www.tijd.be/markten-live/nieuws/algemeen/belgische-spaarders-verliezen-22-miljard-euro-koopkracht/10356968.html

Meer info?