Wat als we straks 100 worden?

Auteur: Peter Magherman
Topic: Pensioen

“Wat als we straks 100 worden?” Het is de titel van het boek van socioloog en marketeer Dirk Schyvinck. Het is een pleidooi voor een andere visie op jong en oud, voor een jonge kijk op vergrijzing en voor een vernieuwende blik op de toekomst van het langere leven.

We bevinden ons te midden van 2 ingrijpende (r)evoluties: de technologische en demografische. Onze levensverwachting blijft stijgen: de meerderheid van de kinderen die vandaag in de westerse wereld worden geboren zal 100 jaar of meer worden, met dank aan de technologie.

Deze ‘veroudering’ is geen voorbijgaand fenomeen dat zal ‘uitsterven’ met de generatie van de babyboomers, integendeel. De echte uitdaging zit hem niet in de vergrijzing, maar in wat men noemt ‘longevity’: het feit dat de levensverwachting blijft stijgen (en die zal met de hulp van de technologie spectaculair stijgen, veel meer dan we vermoeden). En dat gegeven kan op twee manieren worden gezien: ofwel nog veel somberder dan de actuele vergrijzing, ofwel als een enorme uitdaging waaraan we best vandaag beginnen werken. En dat werken moet starten met een verandering van ons stereotiep denkpatroon over jong en oud, maar het vraagt ook een ander soort innovatie.

Innovatie is noodzakelijk

Deze innovatie is deels economisch: waar vandaag innovatie quasi altijd gekoppeld wordt aan ‘jong’ (jong voor jong), zitten er enorme opportuniteiten in de longevity economy. De huidige 50+ generatie is vermogend, spendeert en wordt in ons marketingdenken onvoldoende getriggerd. Daar moet en zal verandering in komen en slimme ondernemers hebben dat vandaag al begrepen.
 
Ook een structurele sociale innovatie zal nodig zijn. Waar technologische veranderingen het leven sneller maken, zal de toename van de levensverwachting het leven langer maken. Wat betekent dat verandering geen gegeven van één of twee generaties wordt, maar een voortdurend-in- verandering-zijn voor alle generaties. Dit gaat een enorme impact hebben op opleiding, de manier waarop we werken en ‘rusten’. Wie vandaag twintig is, zal een veel langere tijdspanne hebben om zijn of haar leven vorm te geven. Iemand van dertig of veertig zal zich moeten heruitvinden en iemand van vijftig zal moeten nadenken hoe hij of zij zal investeren in de tweede helft van zijn of haar leven. Longevity wordt op die manier geen uitdaging voor ouderen, maar voor elke leeftijd en generatie.

Inzetten op een individueel financieel levensplan

Genoeg financiële middelen hebben is cruciaal op elk moment van het leven, maar zeker in een langer leven. We zullen niet alleen vroeger moeten sparen, maar ook meer én slimmer. Maar bovenal gaat het over plannen. Plannen betekent keuzes maken, opties afwegen, leren risico’s in te schatten.

Wat is mijn levensstandaard? Wat heb ik nodig? Welke potentiële opbrengsten kan ik verwachten? We hebben alleszins een duidelijk inzicht nodig om een financieel plan te kunnen maken dat de komende decennia overbrugt. Dat geldt voor alle generaties, maar zeker voor de babyboomers die allemaal tegen hun pensioen zitten en heel waarschijnlijk (gelukkig) zullen geconfronteerd worden met een langer leven dan ze hadden voorzien. Om een evenwicht te vinden tussen verwachtingen qua verdere levensstandaard en toekomstige realiteit zullen zij de eersten zijn die goed moeten plannen.

Gelukkig bestaan er goede adviseurs die met de nodige expertise zo’n plan mee kunnen uitstippelen en implementeren in de praktijk: persoonlijk, concreet, transparant en in vertrouwen.

Meer info?