Alles over Diensten

Wat we doen

Wij bieden u een antwoord op vragen zoals: Als ik vandaag wil beleggen, welke gevolgen heeft dat fiscaal? Is een TAK-21 spaarverzekering nog interessant in het huidige renteklimaat? Een marktconform rendement halen, hoe doe ik dat?

U wilt uw levensstandaard van vandaag minstens behouden en bij voorkeur hebt u het later nog comfortabeler. Het is belangrijk om vandaag al na te denken over wat u zelf wilt, maar ook wat u wilt achterlaten voor al wie belangrijk is voor u. Octavio begeleidt u bij deze beslissingen.

Uw levensstandaard beschermen

Van vermogensopbouw, over vermogensbehoud tot vermogensoverdracht. Van een eerste eigen huis, over uw eerste zaak tot uw pensioen. Alles wat u tijdens uw professionele leven op- en uitbouwt, kan door ziekte, invaliditeit of overlijden in het gedrang komen. Wij verzekeren u tegen deze onverwachte gebeurtenissen door middel van o.a. een gewaarborgd inkomen, een omzetverzekering of een overlijdensdekking. We werken volledig transparant en houden op elk moment rekening met uw wensen.

vermogensbegeleidng-pensioen

Uw pensioen opbouwen

De mogelijkheden om aan uw pensioen te bouwen zijn legio. De overheid maakte de afgelopen jaren werk van heel wat pensioenhervormingen. Maar uw pensioenopbouw is vooral ook erg persoonlijk.

Drie van de vier pensioenpijlers heeft u zelf in de hand. Octavio helpt u deze te optimaliseren, met deskundig advies en een permanente opvolging, afgestemd op uw wensen en fiscaal op punt. Zo kan u gerust en bewust bouwen voor later.

Ontdek meer

Uw nalatenschap plannen

Uw nalatenschap plannen kan u vandaag al doen. Naast de notaris, kan Octavio u hierin actief begeleiden. En ook hier is maatwerk nodig. Bij een (onverwacht) overlijden wilt u ongetwijfeld dat uw erfgenamen optimaal kunnen genieten van wat u opbouwde, zonder onnodig veel successierechten te betalen. Daarom stellen we samen met u een flexibel successieplan op. Daarin regelen we wat kan vandaag, plannen we hoe uw vermogen kan groeien en waar we bijsturen indien gewenst. Octavio zoekt ook samen met u naar de juiste balans in de opbouw van uw nalatenschap en we blijven aandachtig bij veranderingen in uw situatie.

vermogensbegeleidng-nalatenschap