Fiscaal regime Tak6 vastgelegd

Auteur: Peter Magherman
Topic: Beleggingen

Even herhalen: wat is een Tak6 ook alweer?

Een TAK6 is eenvoudig uitgedrukt een belegging via de vennootschap. Het laat zelfstandigen toe om de gelden die zich in de vennootschap bevinden te beleggen in een verzameling van aandelenfondsen, trackers en/of obligatiefondsen. Dit volledig op maat van het risicoprofiel van de onderschrijver. Lees: in tegenstelling tot een DBI-fonds kan u hier dus opteren om minder risicovol te beleggen alsook te profiteren van de hogere rente in de vorm van een dikkere coupon op een obligatie.

Wat is nu precies veranderd?

De wetgever heeft een wetswijziging doorgevoerd waardoor het fiscaal regime van de TAK6 definitief vastgelegd wordt. Waar dit vroeger geregeld werd via rulings is er nu dus rechtszekerheid. Eenvoudig gezegd: wat vroeger al gold is nu helemaal officieel gemaakt.

Goed nieuws voor uw accountant!

Ook de accountant is bij deze helemaal gerustgesteld. Meer nog, via een TAK6 heeft uw accountant veel minder werk aan uw belegging in de vennootschap. Waar hij/zij tot voor kort elke wijziging in elk lijntje van uw beleggingsportefeuille moest boeken hoeft via een TAK6 slechts één keer per jaar de min- of meerwaarde verwerkt te worden.

De fiscaal verankerde essentie?

- Geen premietaks op uw storting (itt bv 4,4% op een IPT)

- Geen uitstapkost (althans niet bij Octavio)

- Geen taks op beursverrichtingen

- Geen jaarlijkse taks op effectenrekeningen

- Geen risico op verlies van verlaagd vennootschapstarief

- Minderwaarden bij een slecht beursjaar aftrekbaar (geluk bij een ongeluk)

- Meerwaarden bij een goed beursjaar belast in de vennootschapsbelasting

- Deze laatste twee worden enkel verrekend bij afkoop van het contract, dus niet jaarlijks!

 

Meer info?