Inducementbeleid

Onderstaande lijst vermeldt de vergoedingen die Octavio ontvangt bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten.

Bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten en kan Octavio voordelen (in contanten of in natura) verschaffen aan of ontvangen van derden.

Octavio ziet er steeds op toe dat deze voordelen voor de cliënt een algemene kwaliteitsverbetering van de betreffende dienst of activiteit inhouden en dat zij niet beletten dat Octavio in het beste belang van de cliënt handelt.

Octavio kan geldelijke voordelen ontvangen in het kader van haar verzekeringsbemiddelingsdiensten. De hoogte van deze geldelijke voordelen is steeds marktconform.

In beginsel ontvangt Octavio een vergoeding van de verzekeringsonderneming die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van Octavio bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken die door Octavio werden ingevuld. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Tot slot kan Octavio CVBA voordelen in natura ontvangen in het kader van haar verzekeringsbemiddelingsdiensten zoals financiële analyses en ander informatiemateriaal, opleidingen en in zeker mate technische diensten die toegang geven tot informatiesystemen van derden. De aanvaarding van deze voordelen is niet rechtstreeks afhankelijk van of verbonden met de verzekeringsbemiddelingsdiensten die Octavio aan haar cliënten aanbiedt. Deze voordelen worden eerder aangewend om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren en te verbeteren.

Voor meer informatie kan u Octavio CVBA hieromtrent steeds contacteren hetzij via brief op het adres Kortrijksesteenweg 57 bus 2, 9830 Sint-Martens-Latem, hetzij via e-mail op het adres admin@octavio.be.

Aard en bedrag van de inducements

Octavio ontvangt de volgende vergoedingen :

Commissies betaald door de verzekeringsonderneming:

  • Beheersvergoeding
  • Distributievergoeding
  • Volumevergoeding
  • Aanbrengvergoeding of Risicopremie

Andere vergoedingen:

  • Opleidingsseminaries
  • Niet monetaire vergoedingen (Bijv. promotiemateriaal)

Bovenstaande vergoedingen kunnen gecombineerd worden.

Verduidelijking omtrent de vergoedingen betaald door de verzeeringsonderneming:

De aanbrengvergoeding en volumevergoeding zijn commissies die Octavio éénmalig ontvangt van de verzekeringsonderneming als vergoeding voor de aanbreng van de cliënt, waarbij deze de kosten vergoedt die werden gemaakt bij de diensten die door Octavio werden verleend bij de onderschrijving van het product. De volumevergoeding vervangt de jaarlijkse beheersvergoeding (zie verder).

De beheersvergoeding en de distributievergoeding zijn vergoedingen die jaarlijks worden toegekend rechtstreeks door de verzekeringsonderneming of onrechtstreeks vanuit een beleggingscomponent voor de diensten van Octavio zoals opvolging van de klanten, opvolging van het product, operationele kosten zoals administratieve kosten, opvolging van juridische en fiscale wijzigingen, kosten voor juridische adviezen, marketingkosten,…

De bovenvermelde vergoedingen die Octavio CVBA ontvangt zijn mogelijks verschillend per product en worden berekend op het belegde bedrag of de premie.

Type product Aanbreng-vergoeding en Risicopremie Beheersvergoeding (/jaar) Volumecommissie Distributievergoeding
3° en 4° pijler spaar- en beleggingsverzekeringen
Tak 21 – producten (uitz: zie spaarplan) 0% – 2% 0,2% – 0,4% NVT NVT
Tak 23 – producten (uitz: zie spaarplan) 0% – 3% 0,03% – 1,25% NVT 1%
Spaarplan 0% – 3% NVT Max 40% op de eerste jaarpremie NVT
Tak 26 – producten 0% – 2% 0% – 0,4% NVT NVT
Andere levensverzekeringen dan spaar- en beleggingsverzekeringen
Overlijdens- en Invaliditeitsdekkingen 0% – 15% NVT NVT NVT

Voor meer informatie over deze kosten, fiscaliteit en andere zaken kan u contact opnemen met uw vennoot binnen Octavio.

Meer info?